Provozní řád

Provozní řád Stellplatz Fabrika - karavanová stání

1. Po vjezdu do areálu se návštěvník přihlásí zavoláním k pobytu na telefonní číslo pro otevření brány.

2. Návštěvník zaplatí parkovné bankovním převodem.

3. Zákazník má k dispozici veškerá stání a je pouze na něm, které parkovací místo zvolí.

4. Příjezd a registrace do areálu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

5. Do parkovacích stání je zakázán vjezd jiným než obytným vozidlům.

6. V areálu je zakázáno stanovat.

7. V areálu je možno využít výlevku na chemickou toaletu a odpadní vodu v ceně parkovného, tzn. že za její použití není účtován žádný další poplatek.

8. V areálu je možnost doplnit si pitnou vodu a připojení k elektrické síti také v ceně parkovného přímo na místě stání.

9. V areálu je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.

10. V areálu je zákaz pohybu domácích zvířat (pes, kočka) bez vodítka. Venčení psů si majitelé zajišťují mimo areál.

11. Do prostoru parkovacích míst je zákaz vstupu osobám, které zde nemají zaparkovaný obytný vůz.

12. V areálu platí noční klid v době od 22:00 do 6:30.

13. Návštěvníci areálu jsou povinni udržovat pořádek a využívat nádoby na tříděný odpad.

14. Návštěvníci jsou povinni počínat si tak, aby zejména hlukem, pachy, odpady a chováním domácích zvířat neobtěžovali ostatní návštěvníky.

15. Provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či škodu na vozidlech a obytných prostředcích a ani na věcech návštěvníků.

16. Před ukončením pobytu je návštěvník povinen uvést parkovací místo, které užíval, do původního stavu.

17. Nedodržení Provozního řádu může být postiženo ukončením pobytu bez nároku na náhradu.