Obchodní podmínky

Provozovatel: Dřevokov Blatná a.s.

Adresa: Vrbenská 25, Blatná 388 12, Česká republika

IČO: 00028550, DIČ: CZ00028550


Kontakt
Email: info@drevokovblatna.cz, Telefon: +420 603 187 739,
Web: www.stellplatzfabrika.cz

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi provozovatelem a klienty využívajícími službu karavanového stání.

Využívání stání

Klienti jsou oprávněni využívat stání pro parkování karavanů podle specifikací a rezervačních podmínek. Provozovatel zavazuje se dostupnost a kvalitu stání dle popisu služby.

Ceny a platební podmínky

Ceny za využití stání jsou uvedeny na webu stellplatzfabrika.cz. Platby jsou možné předem online nebo přímo na místě v hotovosti či kartou.

Rezervace a storno​

Rezervace mohou být realizovány provedeny online nebo telefonicky. Storno podmínky: zdarma do 24 hodin před příjezdem, poté se účtuje 100% storno poplatek.

Povinnosti a práva klientů

Klienti jsou oprávněni využívat stání pro parkování karavanů podle specifikací a rezervačních podmínek. Provozovatel zavazuje se dostupnost a kvalitu stání dle popisu služby. Klienti jsou povinni dodržovat pravidla stanovená provozovatelem, včetně pravidel ohledně bezpečnosti a hygieny. Klienti jsou oprávněni na kvalitní služby v souladu s popisem a standardy provozovatele.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté klienty jsou zpracovávány v souladu s GDPR a používány pouze pro účely rezervace a komunikace související se službami.

Nákup Rezervace Stání Přes Web

Klienti jsou oprávněni využívat stání pro parkování karavanů podle specifikací a rezervačních podmínek. Provozovatel zavazuje se dostupnost a kvalitu stání dle popisu služby.

Závěrečná ustanovení

V případě sporů se bude uplatňovat právo České republiky. Tato verze obchodních podmínek nabyde účinnosti dnem jejího zveřejnění na webu stellplatzfabrika.cz